NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Opdracht Ruimtelijke visie centrumhaven Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft het voornemen een impuls te geven aan het gebied van de haven, de kreek en het winkelcentrum van Dinteloord. De ruimtelijke visie die de basis vormt voor toekomstige beslissingen over de inrichting, kwaliteit en beeldkwaliteit van het centrumhavengebied van Dinteloord wordt samen met bewoners en gebruikers ontwikkeld. In het planproces gaan we samenwerken met Ruimteschepper, waarbij we met online tool Maptionaire bewoners en gebruikers gaan bevragen om samen tot een nieuwe invulling te komen. Het resultaat is een breed gedragen inspiratiedocument met de inbreng van veel partijen.

Centrumhaven Dinteloord