NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Opdracht ontwikkelingslocaties De Donk & De Run te Boekel

We hebben de vraag gekregen van de gemeente Boekel, om voor de ontwikkelingslocaties De Donk en De Run stedenbouwkundige plannen te ontwikkelen. De uitbreidingswijk De Donk hebben we in het verleden fase 1 en 2 ontworpen, deze zijn reeds aangelegd. Voor de aansluiting van De Donk richting het centrum hebben we nu een plan gerealiseerd waarbij we de landschappelijke kwaliteiten van de Peelrandbreuk vertalen in een uniek woonmilieu.
De ontwikkelingslocatie De Run is nu deels in gebruik door de ontwikkeling van het Ecodorp Boekel. In het noordelijke deel van de ontwikkelingslocatie ontwikkelen wij nu een ruimtelijke visie samenhang met de ontwikkelingen van Ecodorp Boekel.

De Donk & De Run