NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Opdracht centrumplan Slotgraven Hardenberg

De gemeente Hardenberg is bezig met het planvormingstraject van het project Slotgraven. Om dat traject verder te brengen heeft de gemeente een eerste ontwikkelvisie geformuleerd voor de locatie Slotgraven om hiermee een sterkere aansluiting te vinden op een veranderende marktvraag. NieuwBlauw is gevraagd het stedenbouwkundig plan te vervaardigen en het proces te begeleiden met toekomstige initiatiefnemers, ontwikkelaars en particulieren om zo een toekomstbestendig plan te realiseren.

Slotgraven Hardenberg