NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Ontwikkelingsvisie woonwijk Te Werve in Rijswijk (Zuid-Holland)

De naoorlogse woonwijk Te Werve is volop in (her)ontwikkeling. De wijk is in opzet fraai, met haar kenmerkende stempelpatronen, mooie lanen en ruime openbare ruimte. Echter de vele portiekwoningen die in de tijd van de wederopbouw gewenst waren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en aan de woningbehoefte van nu.
NieuwBlauw is door Rijswijk Wonen gevraagd een toekomstvisie op te stellen waarbij de wijk kan transformeren binnen de gestelde randvoorwaarden tot een aantrekkelijke woonwijk met een grote diversiteit aan woonsferen en woonprogramma.

Te Werve Hank