NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Opdracht Rijswijk Wonen

Voor Wonen Rijswijk voeren we een studie uit naar een invulling met woningbouw ter plaatse van een voormalige basisschool. Het CIAM gedachtegoed is tot in perfectie toegepast in de omliggende woonwiijk. Een sterke stedebouwkundie opzet met uniforme stempels met blok- en groenstructuren zie je overal terugkomen. Een grondige analyse van deze structuur heeft als basis gediend voor het nieuwe woonbuurtje. Het besloten, geïsoleerd liggende plekje maken we weer open, waardoor het nieuwe woonbuurtje als vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van het stedelijk weefsel.

Ontwikkelingsvisie Rijswijk Wonen

Herontwikkeling schoollocatie Haaren

In het centrum van Haaren, achter de kerk, tegen het buitengebied, ligt de voormalige basisschool Klimop. In opdracht van Woningstichting Woonwijze hebben we hier een invulling ontworpen die recht aan deze specifieke ligging. Er is ruimte aan ca. 25 woningen in een uiterst groene setting. Op loopafstand zijn alle voorzieningen bij de hand.

Herontwikkeling schoollocatie Haaren

Artikel Stedenbouw & Architectuur

NieuwBlauw maakt zich sterk voor goed ingerichte ruimte voor kinderen. Lianne van Doesburg van NieuwBlauw roept in een interview in het tijdschrift BuitenSpelen en in een column in het tijdschrift Stedebouw & Architectuur op voor aandacht voor de kwaliteit van speelruimte in de wijk.

In bijna elk plan voor een woonwijk is ruimte gereserveerd voor speelruimte. Maar vaak spitst de aandacht voor spel zich alleen toe op de kwantiteit van de formele speelruimte; het aantal vierkante meters dat bestemd is voor een speelplek. NieuwBlauw vindt dat de kwaliteit van deze ruimte en de bespeelbaarheid van de hele wijk hiermee niet altijd goed op de kaart staan.

Wilt u hier verder over praten? Wij denken graag met u mee.

interview Buiten spelen

Stand van zaken participatieproces Staatsliedenbuurt Zaltbommel

Na de algemene informatieavonden en meer dan 100 individuele voordeurgesprekken bij de bewoners zijn de ideeën en wensen verwerkt. Deze zijn vertaald in inrichtingssuggesties voor een 5-tal straten in de Staatsliedenbuurt in Zaltbommel. Op dit moment gaan we diverse persoonlijke gesprekken aan met bewoners die hun wensen kenbaar willen maken over de exacte inrichting van het openbaar gebied. Ook het afstaan van een gedeelte van de voortuin om meer parkeren en groen mogelijk te maken is uiteraard een belangrijk gespreksonderwerp. Gezien de vele kabels en leidingen zijn grote bomen in de openbare ruimte geen optie. Wel krijgen bewoners, als ze willen, een boom in hun voortuin.

De reacties, van ‘voor’- en ‘tegen’standers, zijn tot nu toe altijd open en oprecht. Wij gaan ervan uit dat we samen met de bewoners een paar mooie, nieuwe straten gaan realiseren, waar de wijk van opfrist.

 

Inrichtingsvoorstel Staatsliedenbuurt

Herinrichting fase 3 centrum Raamsdonksveer (gedeelte Haven)

In Raamsdonksveer is de uitvoering in volle gang van de 3e fase van het door ons ontworpen centrumplan. Het gedeelte tussen Gangboord en de kiosk wordt opnieuw bestaat met natuursteen en in het patroon gelegd zoals dat is toepast in fase 1 bij het Heereplein. De fraaie leilinden worden ingepast in het plan.

Centrumplam Raamsdonksveer 2e fase 1

Centrumplam Raamsdonksveer 2e fase 2

Inloopavond Staatsliedenbuurt Zaltbommel

Mooie, oprechte reacties van bewoners tijdens eerste inloopavond herinrichting straten in de Staatsliedenbuurt te Zaltbommel. Inloopavond Staatsliedenbuurt

Bewonersparticipatie Zaltbommel

Woensdag 11 maart 2015 heeft er bij ons in Pand 9 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt in Zaltbommel. De bewoners zijn geïnformeerd over de rioolvervanging in hun wijk. De straten moeten open en dit biedt kansen voor een herinrichting en opknapbeurt van de wijk.

Wij hebben de rol om te inventariseren in de wijk welke wensen er leven voor het parkeren en het groen. Wij hebben hiervoor een proces uitgerold waarin wij door middel van voordeurgesprekken ieder huishouden bevragen naar hun wensen en ideeën. Deze voordeurgesprekken hebben plaatsgevonden op 16 en 17 maart 2015.

Wat een prachtige en enerverende ervaring!

We hebben geluisterd, gezien en beleefd  wat er echt leeft in de wijk. Boeiende gesprekken gevoerd met écht betrokken bewoners.

Vol met ideeën gaan wij aan de slag om plannen te maken voor de herinrichting en we zijn benieuwd van wat ze ervan vinden als wij ze mogen tonen op 7 en 8 april aanstaande…..

 

Informatieavond Staatsliedenbuurt 2

Informatieavond Staatsliedenbuurt Zaltbommel

Aankondiging van een boeiend ontwerptraject waarbij NieuwBlauw samen met huidige bewoners, woningcorporatie Woonlinie en de gemeente Zaltbommel de straten in de Staatsliedenbuurt gaat herinrichten. Participatie, in de vorm van individuele ‘voordeurgesprekken’, is een essentieel onderdeel in dit proces.

Informatieavond Staatsliedenbuurt

Opdracht centrum Haaren

In het centrum van Haaren verrichten wij in opdracht van Woonwijze een ontwerpstudie naar een invulling van een nieuw woongebied van ca. 25 woningen. Kenmerkend voor Haaren is de ligging van het centrum direct tegen het buitengebied. Dit een boeiend gegeven voor het creëren van een onderscheidend woonmilieu op de overgang van stad en land. Stedenbouw en landschap komen hier samen: een voor NieuwBlauw op het lijf geschreven opdracht!

Locatie Klim-boom Haaren

Ontwikkelingsstudie Velmolen Oost te Uden

Stand van zaken

Velmolen oost Uden-vervolg