NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Stedenbouwkundige visie + participatie De Kroon te Wijk en Aalburg

Het historische bebouwingslint De Kroon is van oudsher de verbinding tussen het agrarische achterland van Wijk en de Maasdijk. Het heeft nog een fraai karakter met karakteristieke boerderijen en erfbeplantingen. Ten zijden van het lint is de nieuwbouwontwikkeling Kerkverreweide in aanbouw.
Woningbouwvereniging Meander heeft NieuwBlauw gevraagd een stedenbouwkundige visie op te stellen voor een inbreidingslocatie aan De Kroon. De unieke ligging aan het historische lint vraagt een bijpassend stedenbouwkundig concept. In samenspraak met bewoners zijn we gekomen tot een erfconcept. Twee kopwoningen aan het historische lint vormen de entree naar het “erf”. Achter op het erf krijgen acht rijwoningen een plek in de figuratie van twee schuren. Om het karakter van het erf te versterken worden er ook ruimte gegeven aan bv kleine boomgaard om in te spelen, gemeenschappelijke tuin en een weide waar dieren kunnen lopen.

de-kroon-wijk-en-aalburg

Opdracht centrumplan Slotgraven Hardenberg

De gemeente Hardenberg is bezig met het planvormingstraject van het project Slotgraven. Om dat traject verder te brengen heeft de gemeente een eerste ontwikkelvisie geformuleerd voor de locatie Slotgraven om hiermee een sterkere aansluiting te vinden op een veranderende marktvraag. NieuwBlauw is gevraagd het stedenbouwkundig plan te vervaardigen en het proces te begeleiden met toekomstige initiatiefnemers, ontwikkelaars en particulieren om zo een toekomstbestendig plan te realiseren.

Slotgraven Hardenberg

Lezing “bui van de toekomst” in relatie tot de Adaptieve stad

NieuwBlauw is samen met Copier door IKN uitgenodigd om een lezing te organiseren in relatie tot waterbeheer. NieuwBlauw – Copier hebben hun visie geschetst ten aanzien van de Adaptieve stad en de klimaatsveranderingen binnen stedelijk gebied. We hebben kansen en bedreigingen geschetst en een plan van aanpak ontwikkeld, om goed voorbereid de klimaatsverandering een plek te geven in zowel het proces – beleid als ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie: Peter Oomen 0645094182 – Ingmar Bisschop 062700114

adaptieve stad

Opdracht ontwikkelingslocaties De Donk & De Run te Boekel

We hebben de vraag gekregen van de gemeente Boekel, om voor de ontwikkelingslocaties De Donk en De Run stedenbouwkundige plannen te ontwikkelen. De uitbreidingswijk De Donk hebben we in het verleden fase 1 en 2 ontworpen, deze zijn reeds aangelegd. Voor de aansluiting van De Donk richting het centrum hebben we nu een plan gerealiseerd waarbij we de landschappelijke kwaliteiten van de Peelrandbreuk vertalen in een uniek woonmilieu.
De ontwikkelingslocatie De Run is nu deels in gebruik door de ontwikkeling van het Ecodorp Boekel. In het noordelijke deel van de ontwikkelingslocatie ontwikkelen wij nu een ruimtelijke visie samenhang met de ontwikkelingen van Ecodorp Boekel.

De Donk & De Run

Nieuwe opdracht: projectmanagement Oirschot

Al geruime tijd timmert NieuwBlauw aan de weg in de gemeente Oirschot. Zo zijn we betrokken als ontwerpers bij de totstandkoming van bedrijventerrein Westfields in de oksel van A58 en Beatrixkanaal .

Eind 2015 zijn Lianne en Sander gevraagd om de gemeente te ondersteunen met een aantal projecten in de oostflank van Oirschot. We hebben de rol van projectleider van de Groene Corridor. Een robuuste stad-land verbinding tussen Eindhoven centrum en Oirschot Markt. En we zijn gevraagd om voor Oirschot de overall supervisie te houden over de verbreding van de A58 en de challenge-ontsluiting in relatie met de groene corridor.

Naast het procesmatige deel  zullen we ook een flinke zwiep geven aan de inhoud van de projecten. Immers, we blijven stedenbouwers en landschappers waarbij wij de overtuiging hebben dat proces en inhoud hand in hand gaan. Ons inziens de snelste manier voor het bereiken van resultaat.
Voor meer informatie:

Sander Klein Obbink
06 19891146

groene corridor oirschot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene Corridor (bron: www.hetgroenewoud.nl)

 

Werk in uitvoering, Elsbroek te Hillegom

In de wijk Elsbroek in Hillegom is Stek samen met de gemeente en Zorgaanbieders als HOZO en Zorgbalans al jaren bezig een woonzorgzone te realiseren. De eerste fase van deze ontwikkeling is inmiddels gerealiseerd. De tweede fase is in ontwikkeling. Op de plek van het oude pand van Bloemswaard, wordt een plan ontwikkeld met 2 appartementengebouwen: Romeo en Julia. Hierin bevinden zich totaal 44 appartementen. Gebouw Romeo is begin december 2015 opgeleverd.

Stedenbouwkundig ontwerp: NieuwBlauw
Architectonisch ontwerp: INBO
Aannemer: Ballast Nedam Bouw en ontwikkeling

hillegom in uitvoering

 

Vervolgopdracht Westfields Gemeente Oirschot

Bedrijventerrein Westfield transformeert van terrein voor de maakindustrie tot grootschalig logistiek bedrijventerrein. Wij zijn gevraagd om voor dit bedrijventerrein een landschappelijk raamwerk te vervaardigen, met daarin ruimte voor een robuust watersysteem, inpassing van de Groene Corridor richting Eindhoven en de nieuwe ‘Challenge’ontsluiting voor Eindhoven Airport, Westfields en BIC.

detail

Opdracht Woningbouwvereniging Woonlinie in Wijk en Aalburg

 

In opdracht van Bouwlinie zijn we gevraagd een verkavelingsstudie op te stellen voor een inbreidingslocatie aan de Langestraat in Wijk en Aalburg. Het betreft een masterplan voor het hele gebied en een verkavelingsstudie voor fase 1 en 2 waar de gemeente ook in participeert.

visualisatie

Opdracht Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken

In het centrum van Breukelen verrichten wij een ruimtelijke studie naar ontwikkelingsmogelijkheden om een jaren ‘50 wijk te transformeren naar behoeften en wensen van nu. Een karakteristieke wijk in Breukelen gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het historische centrum aan de Vecht.

Voor de architectonische uitwerking, werken we samen met architect Peer van Ling van THVL.

onderzoeksgebied

Bunker Hoogerheide

Op een van de hoogste punten van de Brabantste stuwwal in Hoogerheide, ligt een fantastisch woonkavel: bovenop de steilrand op 20 meter hoogte, met een overweldigend uitzicht over de polder en de Anwerpse Schelde. De nieuwe eigenaren willen hun woonwens optimaliseren en lopen tegen overheidsbeleid aan. Ecologische hoofdstructuur, cultuurhistorisch waardevol, aardkundig waardevol, bestaande bunkers uit WOII…..

 

Kortom, vanuit de overheden staan alle seinen staan op rood voor uitbreiding en bouwen in het algemeen. Een kolfje naar onze hand….

 

Wij maken een wervend plan waarbij een bestaande bunker uit WOII wordt getransformeerd tot zwembad met sauna. Wij geven hernieuwde betekenis aan de kavel en de bijzondere betekenis van de bunkers op deze plek en maken deze onderwerp van een lobbytraject. Maar belangrijker nog, voor onze opdrachtgevers draaien we een in eerste instantie uitzichtloze situatie om naar een kansrijke postitie om hun droomwensen te realiseren.

De Bunt Hoogerheide