NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Leefbaarheidsonderzoek Vogelbuurt te Hank

De gemeente Werkendam en Woonlinie zien dat de leefbaarheid in de Vogelbuurt in Hank onder druk komt te staan. Er is weinig openbaar groen in de wijk, parkeren wordt een probleem, tuinen worden verhard, erfafscheidingen zien er rommelig uit. Vanuit bewoners zijn er klachten over parkeren en verlichting. NieuwBlauw is gevraagd in beeld te brengen waar de zwakke punten liggen en welke mogelijkheden er zijn die te verbeteren. Voordat Gemeente en Woonlinie beslissen hoe verder te gaan met de wijk willen zij eerst met elkaar de problemen en kansen in beeld hebben. Deze gezamenlijke inventarisatie van de wijk kan als input dienen voor het vormgeven van het vervolgtraject (mate van participatie, ambitieniveau, financiële middelen, doorlooptijden).

Vogelbuurt Hank