NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Geselecteerd stedenbouwkundige visie MFA Hapert

De gemeente Bladel heeft het voornemen om in Hapert een MultiFunctionele Accommodatie te ontwikkelen. In het hart van het dorp rondom de Severinuskerk en de sporthal. In het MFA worden onderwijs – sport – zorg & ontmoeten bij elkaar  geclusterd. Om een goede afweging voor de verder planvorming te kunnen maken heeft de gemeente 3 bureaus geselecteerd om hun visie op dit vraagstuk te geven. Wij zijn één van de drie geselecteerde bureaus.

mfa-hapert-2