NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Bureau

NieuwBlauw is een ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw en landschap. NieuwBlauw geeft vorm aan de leefomgeving en is betrokken bij de realisatie van projecten op alle schaalniveaus. We zijn werkzaam in zowel stedelijke als in dorpse omgevingen, in zowel stenige als in groene ruimten. Ons portfolio varieert van het ontwerp voor een wijk tot de inpassing van een kavel, van de inrichting van een plein tot het ontwerp van een bank. Wij werken onze ideeën, concepten en schetsen uit tot digitale verkavelingsplannen, uitgedetailleerde inrichtingsplannen en beplantingsplannen. Wij kunnen putten uit jarenlange kennis en ervaring van diverse regio’s en de hierin opererende partijen. Wij zijn gewend te werken voor zowel private partijen als voor de overheid en leveren alle producten en diensten die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering van het project.

Ambacht
Ontwerpen zien wij als een professioneel ambacht. Een goed ontwerp is tijdloos en gericht op de context. Het voegt zich in de omgeving en heeft een meerwaarde voor de plek en de gebruiker. De kunst is binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden maximale kwaliteit te bereiken. Onze aandacht en ambacht reikt tot en met de uitvoering, voor ons is dit bepalend voor het succes van het project.

Realisatie
Opgaves worden integraal benaderd met als doel het realiseren van projecten. NieuwBlauw koppelt realiteitsbesef aan ambitie. Onze procesaanpak is onlosmakelijk verbonden met het ontwerp. De kern van onze aanpak bestaat uit verbeelden en een doelgerichte, no-nonsense houding. Van concept tot uitvoering bewaken wij de kwaliteit van het ontwerp. Deze mag door de kluwen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en afspraken nooit sluipenderwijs uit beeld verdwijnen.

Samenwerken
Wij hebben een kritische, betrokken, open houding. Hierdoor halen we het beste uit ons collectief talent en de opgave naar boven. Onze opdrachtgevers waarderen dit wat zich vertaald in een hechte werkrelatie. Wij beschikken over een netwerk van gespecialiseerde partners met disciplines die wij niet in huis hebben en waar onze partners in gespecialiseerd en dus simpelweg beter zijn. Voor elke opgave bieden wij met maatwerk de best mogelijke oplossing aan.

Attitude
NieuwBlauw benadert proactief de markt van ruimtelijke ontwikkeling en vormgeving.  Een markt in transitie waarin creativiteit, transparantie, samenwerking en een open denkhouding vereisten zijn. Wij zien het ondernemen en de inhoud als een coherent geheel. Wij zullen in een project alle mogelijke middelen inzetten om het afgesproken resultaat te bereiken.